Vitamine D gebrek en afname cognitieve vermogens bij volwassenen

0 comments

Posted on 26th september 2012 by admin in Uncategorized

De relatie tussen vitamine D-inname via de voeding en afname van de cognitieve vermogens wordt nog niet goed begrepen. In deze studie bij 498 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar werden de vitamine-D-innames bepaald aan de hand van voedsellijsten. De vrouwen die een lagere vitamine-D-inname hadden, vergeleken met de vrouwen die een hogere vitamine-D-inname hadden ontwikkelden eerder dementie. Ook trad bij een lagere vitamine-D-inname Alzheimer eerder op. De 20% vrouwen met de hoogste vitamine-D-inname hadden 77% minder risico op het ontwikkelen van Alzheimer dan de 80% vrouwen die een lagere vitamine-D-inname hadden.

De conclusie van de auteurs is dat een hogere vitamine-D-inname uit de voeding geassocieerd is met een lager risico op het ontwikkelen van Alzheimer onder oudere vrouwen.

Higher Vitamin D Dietary Intake Is Associated With Lower Risk of Alzheimer’s Disease: A 7-Year Follow-up.

Cochrane: vitamine D suppletie ter preventie van overlijden bij volwassenen (50 studies)

0 comments

Posted on 6th februari 2012 by admin in Uncategorized

Studie door het onafhankelijke Cochrane Database Systemic Review, in juli 2011 gepubliceerd, heeft placebo-gecontroleerde studies onderzocht  met ofwel vitamine D3, ofwel vitamine D2, ofwel met de meest actieve vorm van vitamine D die niet als supplement beschikbaar is, namelijk calcitriol.

De belangrijkste resultaten zijn dat uit 50 gerandomiseerde studies met bijna 95.000 deelnemers vitamine D voor gemiddeld 2 jaar was toegediend en meer dan de helft van de studies waren waarschijnlijk van goede kwaliteit. Vitamine D deed de sterfte afnemen (97% relatieve kans). Indien er onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende vormen van vitamine D, dan bleek alleen vitamine D3 de sterfte significant te doen afnemen (met 6% tot 0,94) en niet D2, noch calcitriol (het geneesmiddel). Vitamine D gecombineerd met calcium liet wel het risico op nierstenen toenemen en de geneesmiddel-variant van vitamine D (calcitriol) gaf een verhoogd risico op een te hoge calcium-bloedspiegel.

De conclusie van de auteurs is dat vitamine D in de vorm van vitamine D3 de sterfte doet afnemen, met name onder oudere vrouwen.

Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults.

Minder sterfte door vitamine-D-suppletie (uit 18 onafhankelijke placebogecontroleerde studies)

0 comments

Posted on 6th februari 2012 by admin in Uncategorized

In september 2007 is een studie gepubliceerd die een meta-analyse van placebo-gecontroleerde vitamine-D-studies in kaart gebracht heeft, om te onderzoeken of er een verband is tussen vitamine-D-suppletie en overlijden. Eerder was al duidelijk geworden uit observationele studies dat een lage vitamine-D-status geassocieerd kon worden met een hogere sterfte van levensbedreigende aandoeningen waaronder kanker, hart en vaatziekten, en suikerziekte, die samen 60% tot 70% van de totale sterfte in welvaartslanden veroorzaken.

De onderzoekers hebben de doodsoorzaak en risico op overlijden onderzocht in placebo-gecontroleerde studies waarbij vitamine D zowel in de D2 als in de D3 variant gebruikt werd en ingezet werd om gezondheid en ziekte te beinvloeden. Er werden in totaal 18 onafhankelijke placebo-gecontroleerde studies gevonden en het betrof hier ruim 57.000 deelnemers. De dagelijkse doseringen vitamine D liepen uiteen van 300 tot 2000 internationale eenheden. De gemiddelde dosis vitamine D was 528 IE. In 9 trials werden er 40% tot 520% hogere vitamine-D-spiegels bereikt door het toedienen van vitamine D vergeleken met de placebo groep. Het totale opgetelde risico op overlijden uit enige oorzaak was voor de vitamine D groep 93% vergeleken met de placebo groep. De invloed van calcium supplementen hadden geen invloed op de uitkomst en de conclusie van de onderzoekers is dat de inname van alledaagse hoeveelheden vitamine D supplementen geassocieerd worden met een afname in totale sterfte-cijfers.

Er is geen onderscheid gemaakt tussen vitamine D2 en D3 in deze publicatie, terwijl inmiddels wel duidelijk geworden is dat D3 een duidelijk gunstigere invloed heeft dan D2. Mogelijk zijn de uiteindelijke resultaten voor D3 varianten dus nog gunstiger dan voor D2 varianten.

Vitamin D supplementation and total mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials

Surinamers, Turken, Marokkanen en Indonesiërs opgelet!

0 comments

Posted on 1st april 2011 by admin in Uncategorized

, , , ,

In deze studie uit 2011, uitgevoerd door onderzoekers van de VU universiteit Amsterdam en het EMGO Instituut voor Health and Care Research, werd gekeken naar het effect van zonlicht ten opzichte van het effect van vitamine-D-suppletie bij immigranten van niet-Westerse oorsprong.

Vitamine-D-gebrek is bij immigranten van niet-Westerse oorsprong erg gebruikelijk: bloedspiegels van 25-hydroxyvitamine D3 zijn vaak onder de 25 nanomol per liter. In deze studie is het effect van 800 eenheden dagelijkse vitamine-D3-suppletie óf 100.000 eenheden één keer per 3 maanden vergeleken ten opzichte van zonlichtblootstelling aan de hand van deze 25(OH) vitamine-D3-spiegels en de parat-hormoon concentratie. De effecten werden gedurende 6 maanden onderzocht.

Bij de basismeting bleek dat de gemiddelde 25(OH)D spiegel 22,5 was. Na 6 maanden nam de spiegel toe tot 53 nmol/l bij 800 eenheden suppletie per dag en tot 50,5 nmol/l bij 100.000 eenheden per 3 maanden, maar slechts tot 29,1 nmol/l onder het zonlicht-advies. Suppletie leverde duidelijk een beter resultaat op de vitamine-D-spiegel dan zonlichtblootstelling. De serum parat hormoon waardes daalden in alle 3 de groepen, wat een teken is dat de vitamine-D-spiegel ook functioneel verbetert. Echter, deze daling was sterker in de gesuppleerde groepen dan in de geadviseerde zonlichtgroep.

Voor niet-Westerse immigranten, oftewel iedereen met een donker kleurtje, is een vitamine-D-toevoeging effectiever dan zonlichtblootstelling. Het pigment in de huid zorgt ervoor dat er minder vitamine D wordt aangemaakt. 40% tot 80% van de niet-Westerse immigranten in Nederland zijn vitamine-D-deficiënt is uit eerdere studies gebleken. In Nederland leven ongeveer 1,7 miljoen niet-Westerse immigranten op het moment van meting in 2008, wat betekent dat zeker 680.000 van deze immigranten vitamine-D-deficiënt zijn. Eerdere studies hebben aangetoond dat een lage vitamine-D-status geassocieerd wordt met slecht lichamelijk presteren, zwakte van de grote spiergroepen, en pijn (al is dat niet in alle studies gevonden). Uit deze studie rolt dat inderdaad hoofdpijn wel afneemt en dat pijn in de bovenbeenspieren ten gevolge van vitamine-D-gebrek bij suppletie ook verbetert.

(meer…)

Vitamine D een van de oudste hormonen

0 comments

Posted on 28th maart 2011 by admin in Uncategorized

, ,

PhytoplanktonIn deze studie door de universiteit van Washington, St Louis en onderzoekers van het Israel Institute of Technology uit Haifa wordt een overzicht gegeven over het belang van vitamine D, en de vitamine-D-receptor vanuit een evolutionair perspectief.

Vitamine D is een van de oudste hormonen, het wordt in allerlei vormen van leven aangemaakt, van plankton al 750 miljoen jaar geleden, tot aan zoogdieren toe. De rol van vitamine D bij zoogdieren in kalk- en bothuishouding is eigenlijk heel duidelijk, maar voor vissen en andere zee-organismen is dat nog minder duidelijk.

Voor mensen is er al langer een hypothese die in dit onderzoek verder onderbouwd wordt: dat de kleur van onze huid afhankelijk is en een evolutionaire aanpassing is aan de hoeveelheid veranderende zonlichtstraling (UV) die in de huid zorg draagt voor de productie van vitamine D.

De studie toont verder aan dat niet alleen de huidkleur van belang is, maar dat er ook een duidelijk verschil is in de vitamine-D-receptorgenen die samen een gecompliceerde interactie met de vitamine-D-huishouding aangaan. Kortom, aanpassingen van de natuur zijn zeer listig en tonen in elk geval het belang van vitamine D door heel de evolutionaire boom aan.

(meer…)

Vitamine D veilig bij véél hogere dosering dan ADH en preventief tegen kanker

0 comments

Posted on 18th maart 2011 by admin in Uncategorized

, ,

zonDe ADH-waarde voor vitamine D ligt, afhankelijk van de leeftijd, ergens tussen de 200 en 1000 eenheden per dag. Men is lang benauwd geweest over de veiligheid van deze vetoplosbare vitamine omdat er in een ver verleden een aantal vergiftigingsgevallen gemeld zijn. De hoeveelheid vitamine D die nodig is om de Engelse ziekte* te voorkomen is echter veel lager dan de hoeveelheid die nu gunstig blijkt te zijn om ons te beschermen tegen allerlei andere aandoeningen.

Uit onderstaande recente studie uit 2011 gepubliceerd in Anticancer Research blijkt nu dat véél hogere doseringen vitamine D veilig zijn: de auteurs melden dat het onwaarschijnlijk is dat doseringen tot wel 40.000 eenheden per dag (40 tot 200 keer zo hoog als de huidige ADH) kunnen leiden tot overdosering.

Verder is er gekeken naar de relatie tussen de inname van vitamine D en de bloedspiegel: meer inname van vitamine D leidde tot een hogere spiegel in het bloed. Om 97,5% van deze studie-populatie die gemiddeld 51 jaar was (+- 13 jaar) te voorzien van een spiegel van tenminste 40 nanogram per milliliter bleek 9.600 eenheden inname vitamine D per dag nodig te zijn. Als je dat afzet tegen de ADH van 200 eenheden nu dan wordt wel duidelijk dat een aanpassing dringend op zijn plaats is en daar wordt dan ook druk over gediscussieerd.

De auteurs concluderen dat de vitamine D inname per dag een stuk omhoog zou moeten vergeleken met de ADH-waarde die we nu nog hanteren, en dat vitamine D bij die hogere inname een substantiële bijdrage kan leveren aan de preventie (kans halveren volgens deze auteurs) van een heel aantal varianten van kanker en mogelijk ook multiples sclerose. Het zou erg interessant zijn om te zien hoeveel leed en geld we zouden kunnen besparen als we zorg zouden dragen dat iedereen een vitamine D spiegel heeft die aangepast is aan de moderne tijd: we leven bijvoorbeeld veel meer achter glas dan dat we 40 jaar geleden deden, waardoor we minder zonlichtblootstelling krijgen, de belangrijkste bron voor (de aanmaak van) vitamine D.

“We found that daily intakes of vitamin D by adults in the range of 4,000-8,000 IU are needed to maintain blood levels of vitamin D metabolites in the range needed to reduce by about half the risk of several diseases – breast cancer, colon cancer, multiple sclerosis, and type 1 diabetes,” aldus Cedric Garland, Dr. P.H., professor of family and preventive medicine at UC San Diego Moores Cancer Center.

* een aandoening waarbij op kinderleeftijd door vitamine D gebrek de botontwikkeling slecht plaatsvindt met kromme beentjes als gevolg en een zogenaamde rozenkransribbenkast

(meer…)

Vitamine D tekort voor 7 van de 10 Amerikanen

0 comments

Posted on 18th juni 2010 by admin in Uncategorized

,

Hoewel twee-derde van de volwassenen, en een-derde van de Amerikaanse kinderen te zwaar zijn, blijkt uit het recente rapport “What America’s Missing” dat 9 van de 10 Amerikanen niet voldoende van belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgen. De 5 belangrijkste zijn kalium, vezels, vitamine D, calcium en magnesium.

69% haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D niet, terwijl recent steeds duidelijker wordt dat vitamine D niet alleen van belang is voor gezonde botten, maar ook bijdraagt aan een gezonde spierfunctie en een goed werkend immuunsysteem. Voor Amerikanen is melk de belangrijkste bron van vitamine D uit voeding. Het rapport is oa samengesteld ten behoeve van een melk-campagne.

Het rapport zelf: “What America’s Missing” maakt gebruik van bronnen als NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), studies van het Centers for Disease Control’s National Center for Health Statistics. Het onderzoek is uniek vanwege de combinatie van interviews en fysieke onderzoeken.